Termes i condicions de compra

Les condicions generals de contractació s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra pàgina web: www.formentera.es.

El Consell de Formentera es reserva el dret a modificar l’oferta comercial de la pàgina web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s’aplicaran a les contractacions ja realitzades.

El Consell de Formentera fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del Consell de Formentera, es procediria immediatament a corregir-lo. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats, i si s’hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, el Consell de Formentera comunicarà l’error i es podrà rescindir la compra sense cap cost.

Els continguts de la pàgina web podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d’alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte es podrà rescindir la compra sense cap cost.

Identificació:

Consell de Formentera

P0702400C

Pl. de la Constitució, núm. 1

07860 Sant Francesc de Formentera

Illes Balears. Espanya

Sistema de venda en línia

Per realitzar una compra, l’usuari ha de seleccionar els articles/entrades que desitgi adquirir i seguir els passos del procés de compra que es defineixen al nostre web. En acabar aquest procés, que inclou el registre a la web per poder identificar-se, s’enviarà automàticament la confirmació de la recepció de la comanda al correu electrònic. Sobre les comandes realitzades s’apliquen les presents condicions generals de contractació.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de Consell de Formentera inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Forma de pagament:

En formular la comanda, es podrà abonar les compres realitzades mitjançant targeta de crèdit (TPV de “Caixabank”).

La compra d’aquesta entrada/article suposa l’acceptació de les següents condicions

  1. Un cop adquirida, l’entrada no es pot canviar ni se’n pot tornar l’import.
  2. L’organització es reserva el dret a modificar la programació de l’esdeveniment.
  3. És potestat de l’organització permetre l’accés al recinte quan l’espectacle hagi començat.
  4. Les entrades que estiguin fetes malbé, trencades o tenguin indicis de falsificació, autoritzaran l’organització a impedir al portador l’accés al recinte.
  5. El posseïdor de l’entrada perdrà els drets que se li han atorgat quan surti del recinte.
  6. No es permet l’entrada d’objectes que l’organització pugui considerar perillosos, ni tampoc fer servir càmeres fotogràfiques o de vídeo a l’interior del recinte.
  7. L’organització es reserva el dret d’admissió.
  8. L’entrada s’ha de conservar fins al final de l’esdeveniment.
  9. L’entrada no es pot fer servir per a cap finalitat promocional o de publicitat ni es pot revendre sense l’autorització de l’organització.
  10. L’entrada està sotmesa a les condicions generals de compra de l’organització.

Cancel·lacions

L’import de la inscripció només es retornarà en cas de força major degudament justificat juntament amb el respectiu
justificant de pagament. Per a sol·licitar la devolució contactar a través d’email turisme@formentera.es.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la compra d’entrades, podeu contactar amb el Consell de Formentera al correu: turisme@formentera.es.

El Consell de Formentera és el responsable del tractament de les dades personals proporcionades amb el vostre consentiment i us informam que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial (per interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) i conservar-los durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal. Així mateix, us informam que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al vostre tractament adreçant-vos al correu: turisme@formentera.es i el de reclamació a www.aepd.es