Avís legal

Les pàgines d’Internet de www.formentera.es poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que www.formentera.es no pot controlar. Per tant, www.formentera.es no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de www.formentera.es o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de www.formentera.es.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que www.formentera.es.com ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informam que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de www.formentera.es per tal d’oferir-vos els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informam de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant un correu electrònic a turisme@formentera.es o a l’adreça: Plaça de la Constitució, 1, 07860 Sant Francesc, Illes Balears.